top of page
Untitled-1.png

SPARRINGSPARTNERE

Ønsker du å kaste ball med noen eksterne om hvordan ta vare på "vår viktigste ressurs" - de ansatte? 

Få noen nye idéer som fører til økt trivsel, effektivitet, kreativitet, lojalitet, samt bedre teamarbeid og færre feil og ulykker?

Vi har lang erfaring og har jobbet med både store og små bedrifter, og stiller gjerne på en iédugnad.

Bare å ta kontakt:)

KULTURBYGGING

Untitled-2.png

Kultur er definitivt en av de sterkeste kreftene som finnes i en bedrift (som i samfunnet ellers), men samtidig også noe av det vanskeligste å bygge opp, «styre» og vedlikeholde. Det krever eierskap, kontinuerlig fokus og må gjennomsyre bedriften. Ikke bare hos toppledelsen, men også hos ledere og mellomledere som ofte er de naturlige budbringerne og premissleverandørene nedover i organisasjonen. 

Målet er lojale, friske og fornøyde medarbeidere som trives og presterer, og at bedriften utad oppfattes som en attraktiv arbeidsplass.

Vi mennesker blir påvirket at megatrender, reklame, familie og venner og - ikke minst - av bedriftskultur. Der er vi 1/3 av døgnet, og jobben er derfor en helt unik arena for positiv påvirkning/læring.

Vi i Tri-O mener alle bedrifter bør ha en plan - kall det gjerne for en "helsestrategi" -  for hvordan bygge opp gode og varige verdier og holdninger som gir resultater både for bedriften og den enkelte.

Det er et godt eksempel på sosial bærekraft, ref FNs bærekraftsmål #3 - God helse og livskvalitet for alle.  

Vi hjelper dere med å sette det hele i system. Og om ønskelig kan vi også bistå med innsalg, drift, gjennomføring og utvikling. Det betyr minimal internt ressursbruk slik at det ikke går ut over andre oppgaver.

Ta kontakt, så tar vi en prat:)

SPONS

Untitled-4.png

Spons defineres av de fleste bedrifter inn under marked og/eller kommunikasjon. Hovedfokuset ligger derfor ofte på logoeksponering og «sluttproduktet» (billetter og tilstedeværelse på idrettsarrangementer, konserter, teater, og så videre).

Vi i Tri-O mener at et viktig tilleggselement som dessverre ofte ikke utnyttes godt nok, er alt som ligger forut for sluttproduktet: Trening, skadeforebygging, samarbeid, ytelse, konsentrasjon, stressmestring, restitusjon, opptrening og motivasjon, for å nevne noe. Her er det mye å lære for alle, enten man er interessert i sponsorobjektet eller ikke. Utnyttet og kommunisert riktig kan det gi store tilleggsgevinster både for bedriften og den enkelte medarbeider.

Er du sponsor hjelper vi deg gjerne med å se på nye muligheter for å utnytte potensialet i avtalen dere har, ikke minst inn mot egen organisasjon.

 

Er du sponsorobjekt, kan vi hjelpe deg med å utarbeide produkter, verktøy og presentasjoner som gjør deg interessant for potensielle samarbeidspartnere.

 

Ta kontakt for en inspirerende prat!

AKTIVITETER

Untitled-6.png

Lyst på morsomme og motiverende aktiviteter som favner alle i bedriften, enten dere er store eller små? Vi har forslag som inspirerer, engasjerer og passer alle –uavhengig av kjønn, alder, fysiske form og arbeidsoppgaver.

Hva med en digital aktivitetsmarsj med muligheter for mye morsom bevisstgjøring og læring?

Eller en turdag - enten det er sommer eller vinter? Teambuildingøvelser? Kanskje en liten break i løpet av et seminar? Mulighetene er mange.

 

Spør oss, så finner vi sammen noe som passer formålet.

Firsthouse.PNG

"Tusen takk for inspirerende og motiverende foredrag. 

 

La oss hjelpe dere med det lille ekstra

Alle bedrifter gjør mye positivt overfor sine medarbeidere.

Derfor ønsker vi i Tri-O kun å være et supplement til det som allerede gjøres.

Målet vårt er å være bidragsytere, avlastere og hjelpe til at gode idéer blir satt ut i livet.

Her kan du lese mer om hvordan vi kan bistå deg.

FOREDRAG

Untitled-3.png

Tri-Os ulike foredrag er inspirerende og underholdene, men også bevisstgjørende og gir læring for livet.

Gjennom bilder, film, øvelser og eksempler viser vi hvordan og hvorfor selv små, enkle grep kan gi store gevinster for både den enkelte og bedriften.

Foredragene egner seg like godt for medarbeidere som til ledergrupper, og passer for alle bransjer.

 

For ytterligere å styrke motivasjon og læring, liker vi, sammen med oppdragsgiver, å lage en plan for hva som skal skje både i forkant og etterkant av foredragene.

Les nærmere om foredrag/workshop her.

bottom of page