top of page

SPONS

Untitled-4.png

Spons defineres av de fleste bedrifter inn under marked og/eller kommunikasjon. Hovedfokuset ligger derfor ofte på logoeksponering og «sluttproduktet» (billetter og tilstedeværelse på idrettsarrangementer, konserter, teater, og så videre).

Vi i Tri-O mener at et viktig tilleggselement som dessverre ofte ikke utnyttes godt nok, er alt som ligger forut for sluttproduktet: Trening, skadeforebygging, samarbeid, ytelse, konsentrasjon, stressmestring, restitusjon, opptrening og motivasjon, for å nevne noe. Her er det mye å lære for alle, enten man er interessert i sponsorobjektet eller ikke. Utnyttet og kommunisert riktig kan det gi store tilleggsgevinster både for bedriften og den enkelte medarbeider.

Er du sponsor hjelper vi deg gjerne med å se på nye muligheter for å utnytte potensialet i avtalen dere har, ikke minst inn mot egen organisasjon.

 

Er du sponsorobjekt, kan vi hjelpe deg med å utarbeide produkter, verktøy og presentasjoner som gjør deg interessant for potensielle samarbeidspartnere.

 

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

AKTIVITETER

Untitled-6.png

Lyst på morsomme og motiverende aktiviteter som favner alle i bedriften, enten dere er store eller små? Vi har perfekte «pandemialternativer» som motiverer, engasjerer og passer alle –uavhengig av kjønn, alder, fysiske form og arbeidsoppgaver.

Les mer om aktivitetsmarsjene her.

 

Hva med en digital aktivitetsmarsj med muligheter for mye morsom bevisstgjøring og læring? Eller en turdag - enten det er sommer eller vinter? Teambuilding øvelser? Kanskje en liten break i løpet av et seminar? Mulighetene er mange.

 

Spør oss, så finner vi sammen noe som passer formålet.

Det lille ekstra...

Alle bedrifter gjør positive ting overfor sine medarbeidere. Derfor ønsker vi i Tri-O kun å være et supplement til det arbeidet som allerede gjøres. Målet vårt er å være bidragsytere, avlastere og hjelpe til slik at gode idéer blir satt ut i livet.

Her kan du lese mer om hvordan vi kan bistå deg.

FOREDRAG

Untitled-3.png

Tri-Os ulike foredrag er underholdene, men også bevisstgjørende og gir læring for livet.

Gjennom bilder, film, øvelser og eksempler viser vi hvordan og hvorfor selv små, enkle grep kan gi store gevinster for hver og en.

Foredragene egner seg like godt for medarbeidere som til ledergrupper, og passer for alle bransjer.

 

For ytterligere å styrke motivasjon og læring, liker vi, sammen med oppdragsgiver, å lage en plan/et opplegg for hva som skal skje både i forkant og etterkant av foredragene.

 

Les nærmere om foredragene/webinarene her.

Untitled-1.png

SPARRINGSPARTNERE

Ønsker du å kaste ball med noen eksterne? Kanskje få noen nye tanker og innspill om hva dere kan gjøre på ulike områder? 

 

Hva med å lufte tanker rundt en helsestrategi, eller diskutere alternativ sponsoratutnyttelse? Vil du høre hva andre gjør? Få noen innspill på hvordan lage årshjul som fungerer? Få ideer til små, enkle tiltak dere kan iverksette på egenhånd?

Uansett, vi stiller gjerne til en idédugnad.

KULTURBYGGING

Untitled-2.png

Kultur er definitivt en av de sterkeste kreftene som finnes i en bedrift (som i samfunnet ellers), men samtidig også noe av det vanskeligste å bygge opp, «styre» og vedlikeholde. Det krever eierskap, kontinuerlig fokus og må gjennomsyre bedriften. Ikke bare hos toppledelsen, men også hos ledere og mellomledere som ofte er de naturlige budbringerne og premissleverandørene nedover i organisasjonen. Samtidig må kulturen, enten vi snakker om visjon og verdier eller helse, være til stede som en rød tråd gjennom hele livsløpet til en ansatt – fra stillingsutlysninger og jobbintervju til medarbeidersamtaler og i det daglige virke. 

Målet er lojale, friske og fornøyde medarbeidere som trives og presterer, og at bedriften oppfattes utad som en attraktiv arbeidsplass.

 

Tar vi helse som eksempel, er og blir det et strategisk veivalg, og ikke "noe vi hadde fokus på i fjor».

Alle bedrifter bør ha en helsestrategi for hvordan de på sikt skal bygge opp gode og varige verdier og holdninger som gir resultater både for bedriften og den enkelte. Oftest er det heldigvis bare rettet kommunikasjon og små, hverdagslige tiltak som skal til.

 

 

Ta kontakt, så tar vi en prat:)

Topdesk.PNG

"Alle var superfornøyde med timene med deg. Tilnærmingen din til teambuilding, planlegging, ansvar, delmål og vurderinger underveis med ekspedisjonen som bakgrunn, vakte stor begeistring :)"

 

Allan Spelman / Janne Holmboe

bottom of page